Advanced Custom Fields

Advanced Custom Fields giúp tăng cường cho trang Web của bạn những chức năng mạnh mẽ!

Tổng hợp các Plugin tạo các trường quản lí giúp trang web của bạn mạnh mẽ hơn. Bạn có thể thêm bớt hay túy chỉnh thông số cho các trường đó theo đúng ý bạn muốn.

Một số tính năng của Advanced Custom Fields

Tạo trường Repeater

Cho phép bạn tạo các trường phụ lập đi lặp lại trong quá trình chỉnh sửa nội dung. Bạn có thể tùy ý thêm bất kì các trường phụ mà bạn muốn.

Trường thư viện hình ảnh

Bạn có thể tạo một thư viện anh trên trang của mình với chức năng trừng thư viện ảnh của Advanced Custom Fields. Bạn có thể tùy ý sắp xếp vị tí, thứ tự, các hình ảnh sao cho thật bắt mắt.
Ngoài những chức năng trên bạn còn có thể chỉnh tạo và chình sửa một số trường khác như. Trường nội dung, trường Clone, các trang tùy chọn.

Xem tất cả 4 kết quả

Xem tất cả 4 kết quả