Admin Column Pro

Admin Column Pro mang đến cho các Admin có các cột quản rị mạnh mẽ

Admin Column Pro là tổng hợp các Plugin Wordpress. Giúp các nhà quản trị kiểm soát tốt các danh sách, các trang tổng quan. Nó mở rộng các chức năng cốt lõi của các cột. Trên các trang bài viết, phương tiện, danh mục,…và các trang với nội dung khác.
Được tạo da bởi Codepress, Admin Column Pro có thể giúp các bạn sắp xếp, lọc và sửa các cột quản trị mạnh mẽ và độ tùy biến cao. Nó còn hỗ trợ tạo các nội dung nội tuyến của dữ liệu cột.
Plugn đã vượt xa khả năng của các trang Wordpress. Nó mở rộng dữ liệu cột cho tất cả các bài viết, sản phẩm, trang,…Có hơn 160 cột dữ liệu cho các quản trị viên lựa chọn.

Xem tất cả 9 kết quả

Xem tất cả 9 kết quả