Easy Digital Dowloads

Easy Digital Dowloads cung cấp các tiện ích giúp bạn thu tiền siêu phí cho cử hàng điện tử của bạn

Cho dù đó là phần mềm, tài liệu, ảnh, sách điện tử, bài hát, đồ hoạ hoặc bất kỳ tệp phương tiện nào khác. Easy Digital Downloads cung cấp một hệ thống hoàn chỉnh. Cho việc bán các sản phẩm kỹ thuật số của bạn một cách dễ dàng.  Ngôn ngữ được bản địa hóa giúp bạn dễ dáng tải xuống và sử dụng. Cho bạn có một trải nghiệm tự nhiên, thân thiện. Internet giup mọi người có thể bán hàng mọi nơi. Bất kể bạn ở đâu Easy Digital Downloads có thể làm việc cho bạn. Được tích hợp cho các bộ xử lí thương gia phổ biến nhất. Thông qua các phần mở rông của bên thứ ba hỗ trợ cho nhiều nhiều người hơn nữa.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.