Bundle

Plugin WordpressTheme Wordpress sử dụng trọn gói sẽ có hiệu năng tốt hơn rất nhiều khi sử dụng đơn lẻ.

Các hãng sản xuất luôn đưa ra những gói rất nhiều Plugin Wordpress và Theme Wordpress. Với sự tương thích và bổ trợ lẫn nhau để chúng hoạt động hiệu quả cao nhất. Khi bạn cài đặt một Theme hay một Plugin thì bạn thường có các gợi ý cài đặt thêm. Vì các nhà phát hành muốn sản phẩm của họ luôn hoạt động ở trạng thái tốt nhất và đạt hiệu quả cao nhất. Để có một trang website hoạt động tốt hãy mua Theme Wordpressmua Plugin Wordpress  trọn gói.

Xem tất cả 1 kết quả